Amator ve CB Telsiz Sayfaları-Turkish HAM and CB Radio Pages

Kanun Sayısı: 5809

Resmi Gazete Sayı: 27050 Mükerrer

Yayım Tarihi: 10.10.2008 

Kanun Adı: Elektronik Haberleşme Kanunu

 

Amatör telsizcilik

             MADDE 43 – (1) Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden, sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyenlere, Telsiz İşletme Müdürlüğü tarafından belirlenen esaslara ve ücretlere göre Amatör Telsizcilik Belgesi verilir.