Amator ve CB Telsiz Sayfaları-Turkish HAM and CB Radio Pages

Duplexer nedir?

Duplexer ile Diplexer farklı şeyler.

Diplexer, pasif olarak iki telsiz cihazının aynı anteni kullanmasını sağlarken Duplexer de aynı işi yapıyor. Fakat bunun elektronik devre ile aktif oarak yapıyor. Dinleme yaparken hattın diğer tarafını kesip gönderme yapan cihazın sinyalini antene iletiyor.

Bu açıklamayı yetersiz bulan Wikipedia'da daha ayrıntılı okuma yapabilir.