Amator ve CB Telsiz Sayfaları-Turkish HAM and CB Radio Pages

Split nedir?

Bir istasyonun A frekansında dinleyip B frekansından gönderme yapmasıdır.

Bunun bir kaç nedeni olabilir. Bunların başında, frekans sınırlamaları gelir. Zira örneğin 40 metre bandı her bölgede 7.000-7.200 MHz arasında değildir. Amatör istasyonun antenlerinden de kayankalanabileceği gibi (dinleme anteni, gönderme anteni ayrı olabilir) zor bulunan bir istasyonsa kendisine çağrı yapan istasyonları belli bir düzene ve sıraya sokma düşüncesi de olabilir. Pili up ile karıştırılması mümkün, ama aynısı değil.